Datum a časDnes je pátek, 19.1.2018SvátekSvátek má Doubravka
Přístupy142446. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Provozní řád školní jídelny

 

VNITŘNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Provozovatel:  Základní škola J.E. Purkyně  Libochovice

Zodpovědný vedoucí:   pí. Švihnosová

Vedoucí kuchařka:        pí. Jana Kratochvílová 

 

             Organizace provozu stravování vyplývá z vyhlášky min. školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. z vyhlášky min. zdravotnictví č. 137/2004 Sb, 410/2005Sb. Závodní stravování se řídí vyhláškou č. 84/2005Sb. 

Obědy se vydávají:

                                   pro žáky                                             od 11:30 do 13:45 hodin

                                   pro učitele ZŠ, ZŠP                           od 11:30 do 13:45 hodin

                                   pro peč. Službu                                  od 10:45 do 11:00 hodin

                                   pro ostatní                                          od 11:00 do 11:30 hodin.

 

Úřední hodiny vedoucí jídelny:

                                   od 7:00 do 8:00 a 11:00 do 13:45 hodin (v případě nepřítomnosti ved. jídelny                             zastupuje paní Kratochvílová).

Obědy je možné odhlásit a přihlásit do 8:00 hodin téhož dne, vyjímkou je poslední den v měsíci, který se musí odhlásit den předem. V době nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče oběd odhlásit. Pouze v první den nepřítomnosti, lze oběd vydat do jídlonosičů- viz §4odst.9, vyhlášky č 107/2005Sb.o školním stravování.. V ostatní dny nepřítomnosti se cena obědů zvyšuje do hodnoty cizího strávníka V případě, že si strávník obědy neodhlásí, naúčtujeme i za neodebrané obědy plnou výši.

Zaměstnanec školství má umožněnu výjimku odnášky oběda, pokud se z časových důvodů nestihne stravovat v jídelně - další postup viz. směrnice k závodnímu stravování

                     Strávníci se stravují na stravovací karty. V případě zapomenutí obdrží náhradní. Pokud se zapomenutí karty opakuje častěji, bude záležitost řešena  se zákonnými zástupci.  První karta stojí 60,- Kč,  platí až do deváté třídy. Při ztrátě nebo znehodnocení stojí další karta 30,- Kč. Kartou se obědy objednávají na vyhrazeném místě nebo na internetu. Pokud tak strávník neučiní, má automaticky nárok pouze na oběd číslo 1.

Stravné lze platit:  hotovostí  platba předem do 31. na následující měsíc(při nové registraci platba v den přihlášení na daný měsíc). Vyúčtování odhlášek bude provedeno vždy následující měsíc. Při nedodržení termínu nemají strávníci nárok na obědy..

                             účet/inkaso – platí se zpětně po odečtu vyúčtování odhlášek k 15.v měsíci. Je zapotřebí souhlasu k inkasu u banky (více u vedoucí jídelny).

                     Žáci přicházejí do školní jídelny šatnou, kde si odkládají tašky a svršky na vyhrazených místech. Při čekání na jídlo zachovávají pravidla slušného chování, dbají na připomínky dozoru. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Žáci musí jíst slušně a společensky. Obědy, včetně ostatních doplňků stravy, se nesmí odnášet mimo prostor jídelny!

Obědy jsou vydávány podle normativů, avšak (dle možnosti kuchyně) může být podán přídavek.

            Vychovatelky školní družiny dohlíží nad dětmi svého oddělení, kteří dodržují jejich pokyny.

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny ved. jídelny, dozoru, ved. kuchařky a zároveň hlásit u nich všechny zjištěné technické nebo hygienické závady. Chovat se ohleduplně, v souladu hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Na sociálním zařízení udržovat čistotu a pořádek. Za čistotu zodpovídají kuchařky. Ti, kteří se ve školní jídelně nestravují, nemají do jídelny přístup!

           S provozním řádem a cenou obědů se mohou všichni seznámit v jídelně, kde jsou vystaveny, nebo na požádání obdrží kopii u ved. jídelny. Žáci byli na provozní řád upozorněni ve škole a na internetu, na stránkách www.jidelna.libochovice.cz.

Připomínky ke stravování můžete zaslat písemně, nahlásit telefonicky nebo osobně ve školní jídelně.    

V Libochovicích dne 1. 1. 2017   ředitel ZŠ Mgr. Miloš Matějka                     

                                                           vedoucí jídelny  Švihnosová                               

Platnost od 1.1.2017

 

 

 Tento článek je převzat  ze stránek www.jidelny.cz

  Tyto řádky jsou určeny všem rodičům, kteří přihlásili své dítě ke stravování ve školní jídelně. Mají přispět k tomu, aby rodiče lépe pochopili práci jídelen a rozvinuli oboustranně prospěšnou komunikaci. Vždyť naším společným cílem je, aby děti svačily a obědvaly zdravé a chutné jídlo.

Pestrost stravy dětí

Prosím dbejte, aby strava vašich dětí byla pestrá. Řada dětí přichází do školní jídelny a poprvé se setkává s potravinami a jídly, které dosud neměly možnost ochutnat. Hledí na ně s nedůvěrou, kterou někdy jen těžce překonávají. K takovým potravinám patří kupodivu i různé druhy ovoce a zeleniny. Samozřejmě, že každému něco chutná více a něco méně, ale právě pestrost by měla být základem dobrého jídelníčku.

Společné stolování doma je základem

Pokud to jen trochu jde, hezky společně stolujte. Připomeňme si, že už dítě v předškolním věku by mělo umět správně používat příbor, nalít si nápoj a udržovat při jídle pořádek. Pokud něco rozlije, mělo by umět utřít stůl. Připouštím, že je pro vás rodiče rychlejší, pokud to doma sami uklidíte, ale nechte dětem trochu samostatnosti, u nás i v dalším životě ji budou potřebovat.

Věřím, že během pracovních dnů není mnoho času ke společnému posezení u jídla, často se doma všichni nesejdete ani na večeři. Je to škoda, ale jistě si to můžete vynahradit o víkendu. Dříve bývalo běžné, že se rodina sešla k jídlu u jednoho stolu, jídelní stůl byl srdcem každého domu nebo bytu. Neměli bychom na to zapomínat ani dnes. Psychologové zdůrazňují, že společné stolování vytváří pocit rodinné pospolitosti a velmi prospívá vzájemné komunikaci. A není samozřejmě pochyb o tom, že pomáhá vytvářet správné stravovací návyky.

Věnujte pozornost svačinám vašich dětí

Pokud máte doma školáka, věnujte pozornost jeho svačinám. Ideální je varianta, kdy si dítě odnáší připravenou svačinu z domu. Základem svačiny by mělo být pečivo nebo chléb namazaný třeba sýrovou nebo tvarohovou pomazánkou či máslem, doplněné plátky sýra nebo šunky. Nezapomeňme přitom na ovoce a zeleninu. Rychlou a také dobrou volbou je jogurt nebo tvarohový krém doplněný kouskem pečiva.

Věřte, že naopak nejhorším řešením je, pokud děti dostanou peníze a svačinu si kupují sami. Často se totiž nechají v obchodě nebo školním bufetu zlákat sladkými tyčinkami nebo naopak přesolenými chipsy. Po snězení těchto pochoutek pak na oběd už prostě nemají chuť.

Možnost výběru jídel má svá úskalí 

Pokud jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, zajímejte se, jaká jídla si vaše dítě volí. Malí školáci na 1. stupni by si určitě neměli vybírat sami, ale s rodiči. Přitom by se neměli vyhýbat určitým jídlům (např. rybám), aby byl jejich jídelníček co nejrozmanitější. Sledovat jídelníček je dobré také kvůli vhodné kombinaci jídla, které připravujete doma, aby se například nestalo, že ke sladkému obědu bude mít dítko i sladkou večeři.

Promluvte si s dítětem, proč mu nechutná oběd 

Nespílejte hned školní jídelně, když si vaše dítě stěžuje, že obědy nejsou dobré. Promluvte si s ním, co přesně mu nechutná. Pokud mu jídlo připadá např. málo slané, vysvětlete mu, že nadměrné solení není zdravé.  Většina kuchařek se totiž snaží uvařit chutné jídlo, protože prázdné talíře a spokojené děti jsou tou bezprostřední odměnou za jejich namáhavou práci.

Provozní řád jídelny osabuje užitečné informace pro vás

Základním dokumentem upravujícím chod školní jídelny je provozní řád. Obsahuje základní pravidla přihlašování dětí ke stravování, systém odhlašování a výběru jídel, pravidla úhrady poplatků za stravování a další skutečnosti, které jsou důležité pro provoz jídelny. Předtím, než dítě ke stravování přihlásíte, je nutné se s ním seznámit a poté ho dodržovat. Bývá uveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen na nástěnkách ve škole a v jídelně.

Dbejte na včasnou úhradu stravného 

Dodržujte stanovený způsob a termín placení poplatků za obědy. Každá jídelna si v závislosti na svých podmínkách určí způsob úhrady stravného: hotovostně, bezhotovostně inkasem nebo příkazem. Zároveň stanoví i termín platby. Pamatujte, že bez včasného zaplacení nemá dítě na oběd nárok. A věřte, že to není veselý pohled, pokud odchází malé plačící dítě bez oběda a doplácí tak na nedbalost dospělých.

Dodržovat úřední hodiny je důležité

Pokud se potřebujete do jídelny dostavit osobně, dodržujte úřední hodiny, které mají mnohé vedoucí vyhrazeny pro návštěvy rodičů. Náplň práce vedoucích je totiž natolik široká, že není v jejích silách být vám osobně k dispozici po celou svoji pracovní dobu. Zatímco ráno mnohde zajišťují nákupy, v době výdeje obědů často pomáhají v kuchyni. Leckde také cestují mezi několika odloučenými pracovišti.

Termín odhlašování jídla 

Nenaléhejte na vedoucí, aby přijala odhlášení oběda pro vaše dítě po hodině, která je uvedena v provozním řádu. Každá jídelna ji stanovila podle svých konkrétních potřeb, aby bylo možné spočítat počty porcí a v návaznosti na to potřebné množství surovin. Ty je pak třeba objednat u dodavatelů. Jiné podmínky k tomu mají jídelny ve velkých městech než malé provozovny v odlehlých obcích.

Podobně to platí také o termínu, do kterého je možné vybírat si z více druhů jídel.

Rozdílnosti mezi jídelnami jsou normální 

Nepozastavujte se nad rozdíly, které jsou mezi jednotlivými školními jídelnami. Možná, že máte víc dětí a ty chodí do několika různých jídelen, a tak jste se setkali s odlišnými cenami obědů, termíny placení a způsoby odhlašování. Každá jídelna si tyto podmínky stanovuje podle svého konkrétního provozu. Jinak je tomu například v jídelnách u mateřských škol a jinak u jídelen stravujících starší děti. Rozdíly jsou také ve vybavení kuchyní, v používaném počítačovém programu a samozřejmě i ve složení pracovního kolektivu té které jídelny.

Se stížnostmii a připomínkami za vedoucí jídelny 

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo výhrady, neváhejte se s nimi obrátit přímo na vedoucí vaší jídelny. Věřte, že jen včasným řešením problémů se dá předejít dalším nepříjemnostem. Pokud bude komunikace mezi vámi rodiči a vedoucí jídelny založená na otevřenosti a důvěře, bude to ten nejlepší základ vzájemných vztahů. A za tím vším bychom měli vidět vaše zdravé a spokojené dítě.
 

 


Libochovické noviny
Odebírání novinek e-mailem
Email:

Státní zámek Libochovice


Oranžové hřiště
rezervace možná
na telefonním čísle
Jan Pásek

774 786 171

FOTOSOUTĚŽ 2017
Rádi fotografujete? Zúčastněte se celoroční fotografické soutěže na téma "Libochovice a okolí" 
 
Bližší informace získáte zde
 

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice